Sitemiz müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir. Firmamız, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.
Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.
Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde sitemiz veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin sitemiz ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.
Sitemizde yer alan her türlü bilgi, içerik ile bunların düzenlenmesi ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları firmamıza aittir.
Tüm kredi kartı ve kişisel bilgileriniz, internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi ile şifrelenmiştir. Bu şekilde, internet üzerindeki dolaşımlarınız sırasında herhangi bir şekilde bu bilgilerinizin istenilmeyen kişi veya kurumlar tarafından ele geçirilmesi önlenmiştir.
Sitemizde yapacağınız her işlem için log kaydı ve ip kaydı tutulmaktadır. Olabilecek herhangi bir muhalefet halinde firmamız gerekli bilgileri ilgili resmi kurumlara vermeyi taahhüt eder.
 
ÇEREZ YÖNERGESİ
Web sitemizi ziyaret ettiğinizde ziyareti gerçekleştirdiğiniz cihaz üzerine küçük metin dosyaları indirilir. İndirilen bu küçük dosyalar kullanıldığı alana göre farklılık gösterebilir. Yapılan işlemlerin daha elverişli olmasını sağlayan çerezler hakkında ayrıntılı bilgiyi sayfamızda bulabilirsiniz.
Verilerinizin güvenliği açısından çerezler kullanılmadan önce sayfa ziyaretçilerinin onayı alınması önemlidir. Sayfamız üzerinden kişilerin cihazlarına gönderilen çerezler konusunda kişinin rızası alınmaktadır. Bu nedenle öncelikle çerez yönergesini okumanız gerekmektedir. Ön ödemeli kartları kullanmaya başlamadan önce sayfamızda yer alan bilgileri okuyarak çerezler hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.
Neden Çerez Kullanıyoruz?
Sayfamızdan ön ödemeli kart satın alırken gezdiğiniz tüm sayfalar ve sayfaları kullanım şekliniz çerezler sayesinde sistemimize kayıt edilmektedir. Bu bilgileri nasıl kullandığımız hakkında taleplerinize uygun farklı çözüm yöntemleri geliştirilmeye devam etmektedir.
Çerezleri Nasıl Silebilirim veya engelleyebilirim?
Tarayıcınız ayarlarını kullanarak çerezlerin bir bölümünü yada tamamını engellemek sizin elinizdedir. Tüm çerezleri engellediğinizde sayfamızdaki bazı bölümlere girişiniz engellenebilir. Eğer hiçbir ayar yapmadan sitede gezinirseniz sayfamızı kullanmaya başladığınız andan itibaren otomatik çerezler ayarlanmaktadır.
Web sitemizde hangi çerezler kullanılıyor?
Web sitemizde kullanılan çerezler zorunlu çerezler, işlevsel çerezler, performans çerezleri ve üçüncü şahısların çerezleridir.
Hedef kitlemizi belirlemek amacıyla kullanılan çerezler ile kişiye özel reklamlar sunmaktayız. Farklı siteleri ziyaret ettiğinizde kayıt altına alınan çerezler sitemiz yetkilileri tarafından kontrol edilmemektedir. Kullanılmasını istemediğiniz tüm çerezleri tarayıcınız üzerinden engelleyebilirsiniz.
KULLANICI SÖZLEŞMESİ
1-Bu Kullanıcı Sözleşmesi, bir ödeme hizmet sağlayıcısı olan firmamız ile sizin aranızda yapılan bir anlaşmadır ve firmamız web siteleri üzerinden sunulan tüm hizmetler için geçerlidir. Onayınızla beraber tüm ortamlarda, kapsama alınan tüm şart ve koşulları kabul etmiş, bunlara uyacağınızı beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız.
2-İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin konusu, firmamız yayıncısı olduğu internet sitesinin (kısaca, Site olarak anılacaktır) kullanılmasının ve/veya firmamız hesabı aracılığıyla internet sitesi üzerinden sunulan hizmetlerden doğrudan veya dolaylı herhangi bir şekilde yararlanılmasının tabi olduğu sözleşmesel kullanım şartlarının belirlenmesi ve düzenlenmesidir.
3- Firmamız, kullanıcılarının çeşitli ödeme seçenekleri ile para yatırarak karşılığında sahip oldukları elektronik bakiyeyi yalnızca online oyun sektöründe hizmet sunan üye işyerleri ürün/hizmetlerini satın almak için kullandıkları bir sistem olup kullanıcılar ATM kartı ve kredi kartı ile bu işlemlerini gerçekleştirebilirler. Firmamız tarafından sunulan bu hizmetler web, mobil, fiziksel vb. olmak üzere firmamızın sunduğu herhangi bir ortamdan alınabilir.
4-İşbu Sözleşmenin tarafları Firma ve Kullanıcıdır. Bu Sözleşmede kullanıcı ve firma ayrı ayrı olarak ve tek başına Kullanıcı ve Firma şeklinde; birlikte ise Taraflar olarak anılır ve adlandırılır.
5-İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı: Siteye üye olarak veya üye olmaksızın erişim sağlayarak, sunulan herhangi bir hizmeti kısmen veya tamamen, geçici veya süreklilik arz eden bir şekilde; kendi adına ve hesabına yahut başka kişi veya kurumların nam ve/veya hesabına her ne suretle olursa olsun edinen veya yararlanan tüm gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.
6- Bu Sözleşme Tarafların arasında hiçbir suretle herhangi bir işbirliği ilişkisi,  herhangi bir ortaklık ilişkisi veya başka her ne ad altında olursa olsun Firmadan Kullanıcıya herhangi bir hak devri sonucu doğuran hukuki muamele olarak vasıflandırılamaz.
7-Kullanıcı, işbu sözleşmeyle, doğrudan veya dolaylı olarak Kullanıcının hatası ile ilişkili şekilde veya Kullanıcının firma hizmetlerini kullanımından yahut kötüye/hatalı kullanımından kaynaklı biçimde; site gizlilik ilkeleri veya diğer belge ve kural dokümanlarını ihlal etmesinden ötürü oluşan her nevi davalar, iddialar, zararlar, kayıplar, sorumluluklar ve masraflara karşı, bunların tamamının bizzat ve tek başına kendisi tarafından karşılanacağını ve Firmayı bu nevi giderlerden muaf kılacağını kabul eder.
8-Firma, mücbir sebepler, Türk veya ilgili yabancı resmi makamlar tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmesini engelleyen, geciktiren veya imkansız kılan yasa ve düzenlemeler, internet alt yapısında oluşabilecek sorunlar, doğal afetler, savaş, terör saldırıları, ayaklanma, ambargo, mülki veya askeri idarelerin uygulamaları, yangın, sel, kaza, grev, lokavt veya ulaşım imkanlarının kısıtlanması, yakıt, enerji, işgücü veya malzeme sıkıntıları gibi Firmanın kontrolü dışında oluşan ve önceden tahmin edilmesi pek güç sebep ve olaylar nedeniyle işbu Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini ifa edememesi dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın Firmanın kontrolü dışında meydana gelen olaylardan dolayı gecikmelerden veya işbu Sözleşmeyi ifa edememekten hiçbir şekilde sorumlu olmaz.
9-Firma ile Kullanıcı arasında Firma tarafından sunulan hizmetlerin kullanımı ile ilgili olarak husule gelen uyuşmazlıkların çözümünde Bölge  Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
İşbu Ön Bilgilendirme Formuna konu hizmet bilgileri aşağıdaki gibidir.
Alıcı, Satıcılar tarafından listeleme sayfasında yer verilen ve işbu ön bilgilendirme formunda yer alan ürün/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimatına ilişkin bilgileri dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ürün/hizmet ile ilgili her türlü bilgiyi okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul ve beyan eder.
İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda Alıcı tarafından okunarak kabul edilmiştir.
Alıcı ve Satıcı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Firmanın mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olduğunu ve Satıcı ve/veya Alıcılar tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
Satıcı, internet sitesindeki kullanıcı sözleşmesinde tanımlanan Sıfır Risk Sisteminin işleyişinin sağlanması amacıyla, satışa sunduğu ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına Alıcı’dan tahsil edilmesi konusunda, Firmayı münhasır olarak temsilci olarak atadığını kabul etmektedir.
Alıcı satın almış olduğu ürün ve hizmetlere ilişkin varsa şikayetlerini yukarıda belirtilen iletişim bilgileri üzerinden Satıcıya iletebilir. Site üzerinden satın almış olduğu ürün ve hizmetlere ilişkin Firmanın herhangi bir yükümlülüğünün bulunmadığını kabul eden Alıcı, ana sayfada yer alan Müşteri Hizmetleri bölümünden Firma ile her zaman iletişim kurabilir.
Alıcı, satın alınan ürün ve hizmetlerle ilgili çıkacak ihtilaflara ilişkin Satıcıya yönelteceği her türlü talebini Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri nezdinde ileri sürebilme hakkına sahiptir.
İşbu ön bilgilendirme formu Satıcının site üzerindeki ürün veya hizmetlerine yönelik sunduğu her çeşit bilgi/reklam/açıklama ile bir bütün olup Alıcı ve Satıcı arasında yapılan Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Alıcı, işbu ön bilgilendirme formu ve Satıcı ile akdedeceği Mesafeli Satış Sözleşmesi’ndeki ürün veya hizmete ilişkin bilgiler nedeniyle her türlü talebini tüketici mevzuatı kapsamında Satıcıya yöneltmesi gerektiğini kabul eder.